Internationale actiedag voor een ander drugbeleid

Voer mee actie op 22 juni 2019 van 16h30 tot 22h00 in het Warandepark, 1000 Brussel

Support. Don’t punish is een internationale campagne die in 2018 door 98 landen en 234 steden ondersteund werd. De campagne pleit voor een drugbeleid dat ontwikkeld wordt op basis van wetenschappelijke kennis in plaats van morele overwegingen. De uitdagingen rond druggebruik waar we vandaag in België voor staan, vragen om een alternatieve aanpak waarin welzijn en gezondheid prioritair zijn. Projecten en strategieën die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), hulpverleners en zelfs enkele politici worden aanbevolen (zoals schadebeperkende gebruikersruimtes), kunnen omwille van de huidige wetgeving niet toegepast worden. Daarom roepen wij de federale overheid en regering op om (serieus) na te denken over een alternatief drugbeleid.

Deze campagne wordt in België ondersteund door een vijftigtal organisaties die werkzaam zijn in sectoren zoals de gezondheidszorg, de verdediging van de mensenrechten, het onderwijs en het gevangeniswezen.
Wij vragen om de wetgeving te herzien en een drugbeleid te ontwikkelen dat zich baseert op mensenrechten, welzijn en waardigheid – en dus afstapt van de huidige filosofie die gebruikers criminaliseert en kwetsbare groepen stigmatiseert.

Vandaag zijn er talrijke internationale aanbevelingen die aan landen vragen om meer in te zetten op de bevordering van de volksgezondheid en een beter begrip van druggebruik. De huidige regering besliste helaas om deze signalen te negeren door opnieuw in te zetten op een zero-tolerance-beleid.

Door deze aanpak, is het niet mogelijk om:

– Cannabis te gebruiken om therapeutische redenen;
– Behandelingen met diacetylmorfine (medische heroïne) uit te voeren;
– Schadebeperkende gebruikersruimtes in te richten;
– Naloxone (Narcan®) beschikbaar te stellen om acute overdoseringen d.m.v. opiaten tegen te gaan;
– Cannabis Social Clubs op te richten; …

Op 22 juni bepleiten wij in Brussel een zinnig en nuttig beleid waarin dergelijke initiatieven wel mogelijk zijn. Dit jaar focussen we op ‘cannabis’ als middel en de verschillende voorstellen of mogelijkheden die er zijn om een ander drugbeleid te inspireren. We staan voor:

– De decriminalisering van persoonlijk druggebruik door volwassenen, ook voor recreatieve doeleinden.
– De decriminalisering van therapeutisch druggebruik
– Een regulier kader om toegang te krijgen tot kwaliteitsvolle en betrouwbare cannabisproducten, bijv. via de overheid, Cannabis Social Clubs of thuis-kweek
– De ontwrichting van de illegale markt door een legaal alternatief te ontwikkelen.

De campagne Support. Don’t Punish is een wereldwijd initiatief dat ondersteund wordt door het International Drug Policy Consortium (IDPC), het International Network of People who Use Drugs (INPUD), Harm Reduction International (HRI) en de International HIV/AIDS Alliance. Deze campagne pleit ervoor dat de overheid investeert in efficiënte en menselijke risicobeperkende maatregelen t.a.v. druggebruik(ers), druggebruik te decriminaliseren en de wetgeving aan te passen waar zij de gezondheidszorg voor gebruikers beperkt.

Ga naar het Facebook-event