Vraag een lezing van SMART on Drugs aan

Lezing SMART on Drugs

SMART on Drugs wordt geregeld gevraagd als spreker op diverse evenementen.

 

Wil de organisatie of vereniging waar je in zit graag meer weten over het Belgisch drugbeleid en wat eraan schort, maar ook wat de alternatieven zijn?

 

Vraag dan een lezing aan!

 

 

Waar gaat een lezing van SMART on Drugs over?

De lezingen van SMART on Drugs laten het publiek op een andere manier naar drugs en het huidige drugbeleid kijken. Aan de hand van concrete voorbeelden laat de spreker zien op welke vlakken ons huidig drugbeleid faalt en welke aanpassingen nodig zijn om de volksgezondheid en ons algemeen welzijn te bevorderen.

Het debat over drugs en de hervorming van het drugbeleid wordt vaak beheerst door emoties en bezorgdheden, maar over drugs heersen ook heel wat misverstanden. Mensen stellen zich vragen zoals: “Betekent legalisering dat drugs zomaar overal te koop zullen zijn?”, “Leidt legalisering van drugs niet tot dezelfde gezondheidsproblemen als die met alcohol en tabak?”, “Geven we (onze kinderen) geen verkeerd signaal wanneer we drugs legaliseren?”,… De spreker van SMART on Drugs gaat in op al deze vragen, en de vragen waar het publiek mee zit. Hardnekkige mythes worden doorprikt. Interessante weetjes – zoals het feit dat ook dieren drugs gebruiken – zetten het publiek aan het denken.

Na een lezing is er steeds de ruimte om vragen te stellen en in debat te gaan.

 

Wie komt er spreken?

Binnen SMART on Drugs zijn experts met verschillende achtergronden actief. Indien u bijzondere interesse hebt in een specifiek thema (bv.: drugpreventie of -hulpverlening),  bespreken we in samenspraak met u wie van SMART on Drugs zal komen spreken op uw evenement.

 

Hoe boek ik een lezing?

Een lezing kan rechtstreeks aangevraagd worden via volgend e-mailadres: info@smartondrugs.be