Onderteken het manifest

Laat je stem horen in het drugdebat

Ondertekenen

Doe een vrije gift

Samen in de strijd voor een nieuw drugbeleid

Doe een gift

Word vrijwilliger

Word deel van het SMART-team en steun onze acties

Word vrijwilliger

Ik doe mee en onderteken het manifest!

Bent u ervan overtuigd dat het tijd is voor een nieuw drugbeleid? Maak dan deel uit van de SMART on Drugs beweging door het manifest te ondertekenen

MANIFEST

Als burgerplatform staat SMART on Drugs voor de volgende principes:

– In een zinnig en menselijk drugbeleid is repressie niet het uitgangspunt, maar staan preventie en hulpverlening centraal. SMART on Drugs vindt dat we druggebruik moeten benaderen vanuit een gezondheidsperspectief en niet vanuit het strafrecht. Wij pleiten daarom voor een parlementaire werkgroep die het huidige drugbeleid fundamenteel hertekent.

– Zowel druggebruik als drugbezit voor persoonlijk gebruik moeten gedecriminaliseerd worden. Mensen die drugs gebruiken – dit zijn alcohol en alle andere roesmiddelen – horen niet strafrechtelijk vervolgd te worden voor hun gebruik. In geval van problematisch gebruik moet eenieder beroep kunnen doen op hulpverlening.

– De overheid dient te onderzoeken hoe we het aanbod van roesmiddelen in Belgi√ę kunnen reguleren met het oog op een humaan en effectief drugbeleid. Reguleren is humaan wanneer het vertrekt vanuit een gezondheidszorgperspectief (o.a. kwaliteitscontrole wordt mogelijk) en gebruikers niet langer gestigmatiseerd worden. Drugs reguleren is effectief omdat er niet langer middelen aan repressie verspild worden. Dergelijk beleid dient gebaseerd te zijn op academische kennis¬†over alternatieve modellen, alsook praktijkkennis vanuit het werkveld.

Met het onderschrijven van deze principes schaart u of uw organisatie zich achter onze beweging.

Uw persoonlijke informatie wordt niet aan derden verstrekt. We gebruiken uw gegevens om dubbele en dus ongeldige handtekeningen na te gaan.