Over SMART on Drugs

SMART on Drugs is een burgerbeweging die ijvert voor de hervorming van het Belgisch drugbeleid en pleit voor een vernieuwde, deskundige en menselijke aanpak.De VZW werd opgericht in 2018.

In onze visie staan een gezondheidsperspectief, preventie en hulpverlening centraal. De bestraffing van mensen die illegale drugs gebruiken is vanuit dit standpunt niet verdedigbaar. Daarnaast wensen we een doordacht beleid dat zowel legale als illegale middelen omvat.

Samen met onze Franstalige partner STOP1921 en de studentenbeweging Students for Sensible Drug Policy Belgium, willen we het Belgische drugbeleid wezenlijk veranderen.

Lees hieronder de standpunten van SMART on Drugs. Deelt u onze mening? Laat uw stem horen en steun onze boodschap door het manifest te ondertekenen!

Iedereen kan deel uitmaken van de SMART on Drugs beweging door het manifest te ondertekenen.

Onderteken ons manifest

Standpunten

Naar een Slim, Menselijk, Ambitieus, Rechtvaardig en Totaal drugbeleid

 

SMART is een afkorting die staat voor Slim, Menselijk, Ambitieus, Rechtvaardig en Totaal. We pleiten ervoor dat deze principes de uitgangspunten worden in het Belgische drugbeleid.

Slim

Wij willen een wetenschappelijke en verstandige benadering van druggebruik in de samenleving

Drugs worden al sinds mensenheugenis gebruikt en ze zullen altijd een deel uitmaken van het leven. Ze worden gebruikt als ontspanning, (zelf)medicatie of om prestaties te bevorderen. Genotsmiddelen hebben een nut, maar kunnen ook grote risico’s inhouden. Daarom willen wij een slim en realistisch drugbeleid dat gebaseerd is op de wetenschappelijke inzichten van vandaag. Om als samenleving op een zinnige manier met druggebruik en de risico’s ervan te kunnen omgaan, is deze kennis bijzonder belangrijk. Een verstandige aanpak betekent ook dat we de drugproblematiek niet groter of erger maken dan deze is. In de plaats daarvan, stellen we een aanpak voor die vooral de negatieve gevolgen beperkt en inzet op een positief verhaal.

Menselijk

Wij staan voor een menselijke benadering van alle burgers die drugs gebruiken, ongeacht wat en op welke manier ze gebruiken

Het overgrote deel van de mensen die genotsmiddelen gebruiken, doen dat zonder ooit problemen te ontwikkelen. Niet elke vorm van druggebruik is problematisch en niet elke druggebruiker vormt een probleem. Toch houden drugs wel degelijk een risico in en als mensen hiermee in de problemen komen, zouden ze geholpen en ondersteund moeten worden. Mensen die drugs gebruiken verdienen geen strafblad en horen zeker niet thuis in de gevangenis. Het drugbeleid waar wij voor staan is gebaseerd op mensenrechten en vertrekt vanuit het idee dat élke burger, ongeacht of deze drugs gebruikt en op welke wijze, steeds op een menselijke manier behandeld moet worden.

Ambitieus

Wij pleiten voor een ambitieus drugbeleid waarbij het succes ervan uitgedrukt wordt in een afname van de risico’s van (problematisch) gebruik én in een toename aan gezondheid en welzijn

Ons drugbeleid moet ambitieus zijn en kan maar een ‘succes’ worden genoemd als het gebruik van middelen afneemt, minder problematisch wordt en als criminele ondernemers er zich niet langer mee bezig houden. Cijfers over inbeslagnames van drugs, arrestaties van dealers, of GAS-boetes zeggen enkel iets over de werkijver van politie en justitie. Ze zeggen niets over het succes van het huidige drugbeleid. Wij ontkennen de risico’s van middelengebruik niet en we willen drug- of alcoholgebruik niet promoten, maar we streven voor een beleid dat zijn ambities waarmaakt.

Rechtvaardig

Wij willen een rechtvaardig drugbeleid dat duidelijk en gelijk is voor élke burger

Wij bepleiten een beleid dat rechtszekerheid biedt (elke burger weet welke reactie hij/zij mag verwachten) en rechtsgelijkheid (iedereen gelijk voor de wet!). We staan voor een duidelijk drugbeleid waarin rechtvaardigheid een belangrijk principe is. Tussen steden en regio’s bestaan nu enorme verschillen in de manier waarop drugs worden aangepakt. Wie nu van Oostende naar Aarlen reist met drie gram cannabis op zak, kan in elk arrondissement anders worden behandeld. Verder willen we een beleid dat mensen niet stigmatiseert en dat (gelijk)waardigheid steeds vooropstelt.

Totaal

Wij staan voor een totale benadering waarbij aandacht besteed wordt aan het gebruik van alle roesmiddelen – legaal of illegaal – én waarin het welzijn van de burger voorop staat  

Elke drug – legaal of illegaal – kan risicovol en schadelijk zijn. Dit betekent dat alle genotsmiddelen volgens dezelfde basisprincipes behandeld worden waarbij het drugbeleid inzet op de risico’s en schadelijke effecten van gebruik. Naast een beleid rond cannabis, cocaïne, enz., hebben we evengoed een stevig alcoholbeleid nodig of een aanpak van het overdreven gebruik van bepaalde medicatie (bv. slaap- en kalmeermiddelen). Een modern drugbeleid richt zich trouwens niet enkel op de middelen, maar ook op de sociale problemen die drugmisbruik in de hand kan werken zoals armoede, uitsluiting, discriminatie, ongelijkheid, enz.  Een modern drugbeleid en elke (potentiële) gebruiker is meer gebaat met goed uitgebouwde preventiecampagnes, correcte informatie en een duidelijke regelgeving dan met een verbod. Dat hebben gelijkaardige acties i.v.m. alcohol en tabak in het verleden al bewezen.

Team

Wie zijn de gezichten achter SMART on Drugs? Maak kennis met het team

Herman Wolf

Ondervoorzitter, criminoloog en schrijver

Steven Debbaut

Woordvoerder, criminoloog en onderzoeker bij VUB

Tino Ruyters

Penningmeester en directeur van Free Clinic vzw Antwerpen

Kaat Hermans

Werkt met mensen, speelt met woorden.

Cis Dewaele

Onderzoeker EQUALITY//Research Collective (HoGent)

Erika Calbrecht

Lector bachelor Toegepaste Psychologie

Cathy Matheï

Tom Decorte

Hoogleraar Criminologie Universiteit Gent

Luc Rombaut

Drugcoach

Gert Ongenaet

Coördinator OpStap Dienst Outreachend Werken Stad Gent

Luc Martens

Coördinator Sociaal Activeringscentrum De Nomaad, Free Clinic vzw Antwerpen

Tessa Windelinckx

Vlaams coördinator spuitenruil

Joost Bonte

Consulent, consultant en coach in ’t sociaal werk - gepokt en gemazeld in werken met mensen in kwetsbare posities

Tonny Van Montfoort

Ervaringsdeskundige en Belgisch vertegenwoordiger bij EURONPUD

Jan De Smet

Preventiewerker CGG Antwerpen