``Drugsbeleid is emotionele materie die we rationeel moeten aanpakken. Laat het niet alleen over aan de partijpolitiek. Organiseer burgerpanels om als maatschappij enkele verstandige keuzes te maken.``

David Van Reybrouck, schrijver

Zij spraken zich uit tegen de war on drugs

Ethan Nadelmann houdt een vurig pleidooi om een einde te maken aan de War on Drugs

SMART on Drugs pleit voor een slimmer, menselijker, ambitieuzer, rechtvaardiger en totaal drugbeleid.

Zowel vanuit het werkveld, de academische wereld en de maatschappij komen er duidelijke signalen dat het tijd is voor een andere aanpak. Als burgerbeweging willen we actief op deze verandering inzetten.

Naar onze standpunten

Bent u ervan overtuigd dat het tijd is voor een nieuw drugbeleid?

Maak dan deel uit van de SMART on Drugs beweging door het manifest te ondertekenen.

‘Mensen die drugs gebruiken, zijn mensen zoals jij en ik’

Olivier Taymans, het PAR-onderzoeksteam en Michelle Van Impe
Sociaal.net 23 november 2020

De opvolgers van de Aquino’s staan al klaar

 

Tom Decorte
De Standaard 5 oktober 2020

De Antwerpse ‘war on drugs’ is een criminele vorm van geldverkwisting

 

Tom Decorte
De Wereld Morgen 11 september 2020

Drugsmarkten plomp verstoren leidt tot meer geweld

 

 

Steven Debbaut
De Wereld Morgen 01 september 2020

Regulering van drugs kan (nog) niet want het merendeel van de bevolking is ertegen.

Feit Fictie