Politics on Drugs

Aan de vooravond van de verkiezingen organiseert SMART on Drugs een debat met vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen. Ze komen hun beleid (of de afwezigheid ervan) ten aanzien van het gebruik van (legale en illegale) drugs toelichten en ze gaan met elkaar in debat over het nut en de haalbaarheid van hun programma.
GRATIS voor alle geïnteresseerden en voor hen die meer klaarheid over dit thema willen. WELKOM!
In de loop van de maand april zullen de verschillende sprekers op facebook voorgesteld worden.

 

Praktisch

Gratis inkom

Donderdag 25 april 2019 van 20:00 – 22:00

Cultuurkapel Sint-Vincent, Sint-Antoniuskaai 10, 9000 Gent
Klik hier voor meer info