De bestraffing van cannabisgebruik en -kweek wordt door de hoge gerechtshoven in drie landen als een schending van de mensenrechten aanzien

Gepubliceerd door het EMCDDA op 3 januari 2019 |

In 2018 hebben de hoogste rechtsorganen van drie landen – zijnde Georgië, Zuid-Afrika en Mexico – geoordeeld dat de bestraffing van cannabisbezit en -gebruik in de privésfeer een schending inhoudt van verschillende mensenrechten. Het Grondwettelijk Hof in Georgië oordeelde dat het gebruik van cannabis in de private omgeving een inbreuk inhoudt op het recht op een ‘vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid’. Ook het Hoog Gerechtshof van Mexico volgt een gelijkaardige redenering. Het Grondwettelijk Hof van Zuid-Afrika sprak in een arrest uit dat de bestraffing van cannabisgebruik, – bezit, en -kweek een schending is van het recht op privacy. Lees hier het volledige artikel.