Cannabisconferentie 06/05

 

Gompel&Svacina
Metaforum – Interdisciplinaire denktank
nodigen u van harte uit op de

Cannabisconferentie

 

met Tom Decorte, Letizia Paoli, Walter Van Steenbrugge, Frieda Matthys, Patrik Vankrunkelsven

Maandag, 6 mei 2019, 13.30 – 17.00 uur

De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Parkeren: Waalse kaai / Vlaamse kaai (gratis) – Cammerpoorte (betalend) – Groenplaats (betalend)
Trein: Antwerpen-Centraal   Tram: halte Sint-Andries
Is het wenselijk om cannabis te legaliseren? Winnen de argumenten ‘voor’ het van ‘tegen’? Zo ja, onder welke voorwaarden? Moet het hele Belgische drugsbeleid op de schop of zou dat unfair zijn? En wat zijn de mogelijke consequenties, negatief of positief? Wat zijn voor- en nadelen van verschillende vormen van regulering? Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Hoe wordt dit dan het best aangepakt?
Diverse experts belichten het thema vanuit verschillende invalshoeken.
 

Doelgroep: politici, magistraten, burgemeesters, politiemensen, criminologen, juristen, welzijnswerkers, (jeugd)hulpverleners, psychologen, pedagogen, schooldirecteuren en -bestuurders, ouders en alle anderen die begaan zijn met het onderwerp.

Programma
13.00 uur Inloop en registratie

13.30 uur Introductie: Het cannabisdebat: van stellingenoorlog naar een evenwichtig debat
Tom Decorte (conferentievoorzitter; hoogleraar criminologie aan de Universiteit Gent; directeur ISD – Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek)13.50 uur Tijd voor een nieuw cannabisbeleid. De aanbevelingen van de Metaforum-werkgroep
Letizia Paoli (gewoon hoogleraar criminologie aan de KU Leuven; Life Member aan Clare Hall, University of Cambridge)

  • Tijdens deze lezing worden belangrijke bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd en becommentarieerd zoals ze worden geformuleerd door de multidisciplinaire Metaforum Werkgroep van de KU Leuven.
  • Vragen

14.20 uur Therapeutische effecten en risico’s van cannabisgebruik
Frieda Matthys (hoogleraar psychiatrie en medische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel; diensthoofd psychiatrie in het Universitair Ziekenhuis Brussel; voorzitter van de vzw Informatie Drugs en Alcohol)

  • Cannabis heeft voor sommigen een magische status als wondermiddel voor alle soorten aandoeningen; voor anderen is het per definitie een te mijden gevaarlijk product. De emoties in verband met cannabis hinderen een objectieve benadering en bemoeilijken het wetenschappelijk onderzoek. Zo zijn de psychoactieve eigenschappen van cannabis binnen een medische context weinig onderzocht, alhoewel ze mogelijk therapeutisch waardevol kunnen zijn.
  • Vragen

15.00 uur België loopt achterop in regeling Medicinaal Cannabisgebruik
Patrik Vankrunkelsven (huisarts; deeltijds docent aan de Faculteit Geneeskunde KU Leuven; directeur van het Centrum voor Evidence-Based Medicine)

  • Er bestaan harde aanwijzingen voor het medicinaal gebruik van cannabis. Een werkgroep van het FAGG – Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft al jaren geleden aan de Minister van Volksgezondheid een positief advies gegeven voor een aantal indicaties. Er is bereidheid van apothekers om hieraan mee te werken. Ondertussen duiken flesjes met CBD, een bestanddeel van cannabis, overal op zonder enige controle over de kwaliteit ervan.  Er is dringend behoefte aan een wettelijk kader.
  • Vragen

15.40 uur Pauze

16.00 uur Cannabis: onder de lamp van het gerecht
Walter Van Steenbrugge (Vennoot ‘Van Steenbrugge Advocaten’; gastdocent strafprocesrecht aan de Universiteit Gent)

  • Walter Van Steenbrugge is meer dan 30 jaar actief in strafzaken, waarbij ook vele drugszaken de revue passeerden. Hij pleit het liefst voor de underdog, de zwakkere. Reden waarom hij vaak botst met vastgeroeste tradities binnen justitie. Hij zal de legaliteit en de juridische praktijk van het cannabisgebruik toelichten. Hierbij zal hij wijzen op hiaten in de wet en andere problemen.
  • Vragen

16.40 uur Afronding
Tom Decorte (congresvoorzitter; hoogleraar criminologie aan de Universiteit Gent; directeur ISD – Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek)

17.00 uur Netwerkborrel

17.30 uur Einde

Deelname:
€ 59, incl. 21% btw
Inbegrepen: opleidingscertificaat Gompel&Svacina, koffie, fris, borrel
Inschrijven:
Online: klik hier

of ga naar www.gompel-svacina.be onder ‘evenementen’

Inschrijven met bestelbon?
Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu.

Geef daarin duidelijk aan: naam van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang van het evenement. U kunt zich steeds door een collega laten vervangen.

Uitgeverij Gompel&Svacina
Reebokweg 1, 2360 Oud-Turnhout
Rietveldenweg 60, 5222 AS ‘s-Hertogenbosch
info@gompel-svacina.eu
www.gompel-svacina.euBTW BE 0688.872.323 | RPR Antwerpen afd. Turnhout

Gompel&Svacina uitgevers informeert u graag periodiek over uw vakgebied.
Daarbij respecteren we uw privacy. Wilt u niet door ons geïnformeerd worden, dan kunt u zich hieronder eenvoudig uitschrijven.